Çevre Politikamız
Çevreyi korumayı, bu prensibi tüm ülkemize ve dünyaya yaymayı,
Malzemelerin, hammaddelerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak gereksiz atık oluşumunu engellemeyi, yani kirliliğin kaynağında önlenmesini,
Enerji, su ve doğal kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını,
Doğal kaynakları, her türlü enerji kaynağını, en verimli ve ekonomik şekilde kullanmayı, atıkları (katı, sıvı, gaz ) ve gürültüyü kontrol altına almayı ,
Tüm faaliyetlerimizde iklim değişikliği, sürdürülebilirliğin öncelikli olmasını,
 

çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmayı ,
Tüm çalışanlarımızı çevrenin korunması ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeyi,
Çevre yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek için çalışmalar yapmayı,
Çevreye zararlı ürün veya kimyasal kullanmamayı veya en aza indirerek düzenli ve doğru atık bertarafını gerçekleştirmeyi şirket olarak benimsediğimizi beyan ederiz,
 
Aytaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tarım Tic. ve San. A.Ş
Yönetimi