ETİK İLKELERİMİZ

Aytaş 1922 de kurulduğu günden bugüne kadar geçmişten gelen değerlerine sahip çıkarak tüm faaliyetlerinde çalışanlarına ve topluma karşı her zaman sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi ilke olarak benimsemiştir. Kurumsal itibarımız, yasalara uyum, dürüstlük, adalet, güvenilirlik ve şeffaflık konusunda gösterdiğimiz titizlikten kaynaklanmaktadır. Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır. Çağdaş, yeniliklere açık, dinamik, çözüm ve verim  odaklı, hizmet kalitesinden ödün vermeyen, çevreye duyarlı davranışlarıyla şirketimizin geleceğini garantileyen en önemli temel taşlarını oluştururlar.

Yönetim kriterlerimiz, ülkemize, bölgemize, tedarikçilerimize, müşterilerimize katkılarımızla ve insan gücümüzle iyi örnek teşkil etmek, riskleri önceden görüp gerekli önlemleri almaya çalışırız. İlişkilerimizde ilkesel ve rasyonel davranmaya özen gösterir, tüm enerjimizle işimize odaklanırız. Eleştirel bakışın iyileşmenin ilk adımı olduğunu bilir, soruları ve gelişim yolunda önerileri teşvik ederiz. Sınırlı kaynakları etkin şekilde değerlendirir, atık yönetimi, enerji tasarrufu, verimli su kullanımı gibi çevre dostu uygulamaların sürekliliğini sağlarız.

Tüm grup şirketlerimizde, içinde bulunduğumuz çevreye ve topluma, benimsediğimiz etik kurallar çerçevesinde davranış sergilemek ilkemizdir.

 

  • İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösteririz.
  • Tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki yasaları, ilgili mevzuatı, oluşturulan politika ve prosedürleri esas alarak yürütürüz.
  • Şirketimizle ilgili tüm ilişkilerde dürüstlük, eşitlik ve doğruluğu esas alırız.
  • Çevreye ve topluma karşı sorumlu ve duyarlı davranırız. Birlikte çalıştığımız herkeste aynı farkındalığı yaratmayı hedefleriz.
  • Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına karşı yer almaktayız.
  • Cinsiyet, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya izin vermeyiz.
  • Şirketimizin kurumsal kaynaklarını korur, varlıklarını özenli ve verimli kullanırız.
  • Tüm çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmelerini ve uygun faaliyetlerde gönüllü olmalarını desteklemekteyiz.
  • Çıkar çatışmalarından ve çıkar çatışması izlenimini yaratacak davranışlardan kaçınırız.
  • Çalışanlarımızın en değerli varlıklarımız olduğu bilinci ile onlara dürüst ve adil yaklaşırız. Çalışanlarımıza güvenli, sağlıklı, huzurlu bir çalışma ortamı sağlarız.

ÇALIŞANLARIMIZ

Her insanın tek, özel ve değerli olduğuna inançla tüm çalışanlarımızı önce bir birey olarak görür, onlara saygılı ve duyarlı davranırız.

Çalışanlarımızla olan iletişime önem verir, şeffaf bir politika uygularız. İlişkilerimizde dürüstlük, güven, güvenilirlik ve iş ahlakı ilkelerini en öncelikli sayarız.

Çalışma arkadaşlarımızdan, müşteri ve tedarikçilerimizle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da itibarlı davranışlar sergilemesini bekleriz.

Çalışan mutluluğu ve bağlılığı için çalışma ortamını iyileştirmek ve verimli hale getirmek için tedbirler alırız.

Çalışanlarımıza düzenli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, hijyen, ilk yardım konularında eğitimler veririz.

İş kazalarını önlemek için gerekli yatırımları yaparız.

Çalışanlarımızın görevlerini uyum ve yardımlaşma içinde, dikkatli ve özenli bir biçimde, zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmasını bekleriz.

Şirket kural ve uygulamalarına uyum gösteririz. Şirketimize ait bilgi, belge ve dökümanların muhafaza edilmesine azami özen ve dikkat gösteririz.

Şirket harcamalarına dikkat ederek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket ederiz.

Sürekli gelişim işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaşam boyu öğrenmeyi önemseriz. İş başında deneyim kazanmanın gücüne inanırız.

Elde ettiğimiz sonuçlar, bu sonuçları elde ederken sergilenen performans kadar davranışlar ve yetkinlikleri de önemseriz.

Başarının takım olarak elde edilirse kalıcı olduğuna inanır, ekip ruhunu destekleriz.

MÜŞTERİLERİMİZ

Tüm çalışmalarımız müşteri memnuniyeti öncelikli ve odaklıdır.

Müşterilerimizin beklentilerine süratle cevap verir, yeni çözümlerle kusursuz hizmet sunmaya çalışırız.

Tüm müşteri ilişkilerimizde dürüstlük, güven, profesyonellik ve saygı ilkelerini gözetir, bilgi gizliliğine özen gösteririz.

Müşterilerimize yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi vermekten, yorum yapmaktan kaçınırız.

Aldığımız geri bildirimler hakkında zamanında gerekli değerlendirmeleri yapar, harekete geçeriz.

Müşterilerimizin de ticari çıkarlarını koruyarak, maliyetlerini en aza indirgemek için çabalarız.

Müşterilerimizle olan iletişime azami önem verir her zaman onların yanında olduğumuzu hissettiririz.