Ahmet Hamdi AYKER

      Ülkesini seven, ona hizmet etmeyi görev bilen, dürüst ticareti ilke edinmiş, çalışkan ve çok yönlü düşünen kurucumuz, değerli büyüğümüz Ahmet Hamdi Ayker‘i burada rahmet ve şükranla anıyoruz.

      Birbirine bağlı aile bireyleri dördüncü neslin de işe katılımı ve çok değerli çalışan arkadaşlarımızla yaratılan birliktelik, çağdaş yönetim anlayışı ve kurumsallaşmaya önem vererek sürdürülmektedir.