Aytaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tarım Tic. ve San. A.Ş
İSG POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası işletmemizin tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Organizasyonumuz içerisinde yer alan herkesin katılımı ve oluşturulan iş sağlığı ve
güvenliği standartlarına tavizsiz uyum ile çalışanlarımızın sağlıklı olmaları teşvik edilmekte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmektedir. Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır.

 

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır. Güvenli çalışmak, işletmemiz bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, işletmemiz tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir Firmamız bünyesindeki tüm yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde olan
tüm çalışanların, müteahhit ve ziyaretçilerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar. Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir. Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.

Organizasyonumuzun; ulusal mevzuatlar ile standartlara tam uyumu sağlanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır. Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

Aytaş Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tarım Tic. ve San. A.Ş
Yönetimi